Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te kijken.
Home
Pas als professionals uit meerdere disciplines samenwerken komt een effectieve hulp voor kinderen en jongeren echt van de grond.

OZA is opgericht om hier gestalte aan te geven. Het doel van OZA is om te komen tot passend onderwijs zoals vernoemd in de notities en richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs.
OZA staat voor Onderwijs- Zorg- Arrangementen. OZA beoogt door het samenbrengen van onderwijs en zorg een steunpunt te zijn voor ouders, verzorgers, scholen en instellingen waarin verschillende diensten zijn onder gebracht.
Leerlingen, ouders en teamleden van scholen kunnen bij OZA terecht met vragen om observatie, advies, informatie, onderzoek, begeleiding, verwijzing, etc.
Door de activiteiten die vanuit het onderwijs-zorgarrangement worden ingezet kunnen vragen en problemen van kinderen, ouders en scholen snel, effectief, professioneel en individueel worden beantwoord en aangepakt.

kinderen
Wie ben ik
Missie
Zorgarrangementen
Contact