Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te kijken.
Home
Wie ben ik.

petraPetra Baveld
In 1984 ben ik afgestudeerd aan de Edith Stein Academy in Enschede als volledig bevoegd leerkracht voor het basisonderwijs. Na een aantal jaren les te hebben gegeven aan kleuters in het oosten van het land ben ik in 1990 begonnen als leerkracht op een basisschool in Almere. Hier heb ik aan alle groepen les gegeven. Ik heb sindsdien een groot aantal opleidingen gevolgd waaronder een opleiding tot motorisch remedial teacher en coach. In 2007 ben ik als ambulant begeleider gaan werken bij REaCtys in Baarn waar ik cluster 3 leerlingen in het reguliere onderwijs heb begeleid, zowel in het basis onderwijs, het voortgezet onderwijs als ook het middelbaar beroepsonderwijs.
In 2010 ben ik met OZA gestart om het onderwijs voor kinderen zo passend mogelijk te
maken. Mijn opleidingen en ervaring maken dat de door OZA aangeboden zorg en bege-
leiding zo breed mogelijk ingezet kan worden.Wie ben ik
Missie
Zorgarrangementen
Contact