Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te kijken.
Home

Goed onderwijs en passende zorg zijn belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Daarom moeten deze in het belang van kind en ouder goed op elkaar worden afgestemd. Afhankelijk van de begeleidingsvraag zijn er verschilende arrangementen mogelijk. Deze arrangementen worden op maat gemaakt, geheel passend bij de leerling.
De observatie wordt altijd verricht door de co÷rdinator onderwijs-zorgarrangementen en afhankelijk van de begeleidingsbehoefte worden de juiste, passende experts ingezet.


De OZA-arrangementen zijn op de volgende wijze opgebouwd:
 • Intake gesprek met de opdrachtgever.
 • Afspraken vastleggen m.b.t. de vervolgstappen.
 • Observatie op locatie(s).
 • Inzetten experts.
 • Indien noodzakelijk verrichten van onderzoeken.
 • Multidisciplinair overleg en verslaglegging.
 • Opstellen dossier.
 • Terugkoppeling naar opdrachtgever en voorstel (be-) handelingsplan.
 • Indien gewenst halfjaarlijkse evaluatie.
Overige mogelijkheden OZA arrangementen:
 • Geven van workshops.
 • Coachen van leerlingen, docenten en ouders.
 • Ondersteuning en begeleiding bij het maken van handelingsplannen.
 • Huiswerkbegeleiding.
 • Bemiddeling bij conflicten ouders en school.
 • Begeleiding en advisering bij overgang van speciaal naar regulier onderwijs en omgekeerd.
 • Aanpassing onderwijssituatie aan handicap of beperking.
OZA streeft ten alle tijden naar een korte maar intensieve observatie periode waardoor er snel en adequaat een (be-) handelingsplan op tafel ligt.


kinderen
Wie ben ik
Missie
Zorgarrangementen
Contact