Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te kijken.
Home
Elk kind heeft recht op onderwijs, tenzij.....

De grote behoefte vanuit het onderwijs en de jeugdzorg om te komen van een beeld van een kind tot een plan heeft geleid tot het oprichten van Onderwijs Zorg Arrangementen, kortweg OZA.
OZA werkt met respect, betrokkenheid en doelgerichtheid. We leggen het accent op de mogelijkheden van het kind en houden rekening met de beperkingen.


Het kind staat centraal en wij verzorgen een snelle en adequate hulp.

OZA beoogt door het samenbrengen van onderwijs en zorg een steunpunt te zijn voor ouders, verzorgers, scholen en instellingen waarin verschillende diensten zijn ondergebracht. Leerlingen, ouders en teamleden van scholen kunnen bij OZA terecht met vragen om observatie, advies, informatie, onderzoek, begeleiding, verwijzing, etc.
OZA richt zich op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.
Door de activiteiten die vanuit het onderwijs-zorgarrangement worden ingezet, kunnen vragen en problemen van leerlingen, ouders en scholen snel, effectief, professioneel en individueel worden beantwoord en aangepakt.

Zorgplicht en Maatwerk is ons motto.


kinderen
Wie ben ik
Missie
Zorgarrangementen
Contact